Wellpappsproduktion

Tryckpress i wellpappsfabriken där lådorna får sin form och den bild med text som kunden beställt.

Loading Image