Wellpappsproduktion

Wellpappsmaskinen var av fabrikat, Langston Masson och tillverkad i England. Gunnar Fransson har här kontroll på körningen. Arklängden är inställd på 1296 m.m. vilket syns på den digitala mätaren. Klippen var konstruerad för att kunna köra två format samtidigt. Några fler som arbetade vid Wellpappsmaskinen var: Leif Håkansson, Leif Nilsson, Ivan Johansson, Allan Jonsson, Leif Gladh, Ragnar Johansson och Ragnar Gustavsson.

Loading Image