Wellpappsproduktion

Lars Elmgren vid avrullningstället på wellmaskinen.

Loading Image