Wellpappsproduktion

Invigning av Wellpappsfabriken 1961. VD Sten Th:son Lundberg trycker på startknappen. Från vänster känner vi igen Viking Kristensson därefter står platschef Ralph Andrésen.

Loading Image