Vattenrening

Göran Andersson var den som ansvarade för driften av avloppsvattenreningen fram till nedläggningen år 2006.

Loading Image