Bostäder

Bostad Nr.4 som var byggt som tjänstemannabostad, här något år innan huset revs. Bostaden låg alldeles vid bruksjärnvägen.

Loading Image