Bostäder

Arbetarebostad Nr.1 låg mellan bruksjärnvägen och den väg som i dag heter 2:ans väg. I huset fanns 8 st. lägenheter med ett rum och kök. Huset revs år 1968 och är nu ett minne blott.

Loading Image