Bostäder

Thims Gamelgården östra flygel målad av Allan Olsson här är målningen daterad år 1973, samma år som gården revs. Denna husflygel tjänstgjorde som kontor de första åren när bruket startade från 1896 till några år in på 1900-talet.

Loading Image