Bostäder

Thims Gamelgården västra flygeln målad av Allan Olsson år 1975. Då gården revs år 1973 så måste Allan ha målat detta efter ett foto. I denna byggnad var Timsfors Bibliotek inhyrt en tid under 60-70 talet.

Loading Image