Bostäder

Thims Gamelgården, detta är ett foto från början av 1900-talet, här syns kullersten på gården framför ladugården och husen är målade i ljusa färger.

Loading Image