Bostäder

Thims Gamelgården strax före att huset revs för att ge plats åt nya magasinsbyggnader. Det var ingen myndighet och inte heller bruket var villig att kosta på en flytning samt underhåll av byggnaden för att bevara denna till framtiden, vilket var synd därför det var en kulturbyggnad värd att bevara.

Loading Image