Bostäder

Här syns Gamelgårdens huvudbyggnad från norrsidan och tegelbyggnaden som var vattenverket. Katterpillern förbereder för ett nytt pappersmagasin.

Loading Image