Bostäder

Maskinist Artur Svensson vid rosorna på sitt egnahemtomt i Bokhultet ”Hästhagen”.

Loading Image