Underhållsverkstäder

Andres Holmgren vid långsvarven fab. Köping där ledvalsar och långa axlar svarvades.

Loading Image