Underhållsverkstäder

Underhållspersonalen utanför den gamla reparationsverkstaden. På rad 1 sitter: Snickare August Hjärtstrand, Reparatör Johan ” Landin” Tånneryd, Smed Harry Nilsson, Svarvare Ludvig Nilsson, Ingenjör Hjalmar Brange, Snickare Gustaf Wilhelm Bergstrand, Lokförare Robert Axelsson, Smed Hjalmar Strömberg, Reparatör Sven Nilsson. Rad 2: Reparatör Rudolf Nilsson, Reparatör Åke Engstöm, Reparatör Oskar Gladh, Reparatör Josef Karlsson, Reparatör Oskar Axelsson, Reparatör Emil Andréasson, Snickare Edvard Karlsson, Plåtslagare Karl Svensson, Reparatör Nils Nilsson, Reparatör Gottfrid Jansson, Smed Nils Nilsson, Reparatör Harry Timsten, Reparatör Erik Blomnér, Snickare Erik Svensson, Snickare Oskar Malm.

Loading Image