Bildsvep

Rivningen fortgår och här är det svavelsyratankens tur att bli sönderklippt och till skrot.

Loading Image